Visie

Wij ontwerpen inspirerende ruimtes die de verwachtingen van onze opdrachtgevers overtreffen. Onze ontwerpen vormen de leefomgeving van mensen, nu en in de toekomst.

Wij voelen de urgentie om deze leefomgeving zo aantrekkelijk, duurzaam en comfortabel mogelijk te maken. Onze projecten voegen culturele, sociale, ecologische en financiële waarde toe: de waarde van bijzonder ontwerp.

Onze ontwerpen zijn positief en prikkelend, doorwrocht en duurzaam, verrassend en passend, van meubel tot metropool.

wit

Expertise

We werken aan binnenstedelijke verdichting en zoeken naar slimme combinaties van nieuwbouw, verbouw, sloop en transformatie. We combineren hierbij verschillende functies, in hoge dichtheid en met hoge ruimtelijke kwaliteit en meerwaarde voor de omgeving. Vaak gaat dit om nauwkeurige stedenbouwkundige inpassing van een combinatie van wonen, werken, horeca, parkeren en groen. Ook werken we aan transformaties van (rijks-)monumenten en andere bijzondere gebouwen en villa's.
Regelmatig initiëren we ook zelf projecten, door het zien van de potentie van een plek en hier een passend team omheen te verzamelen. Afhankelijk van de situatie brengen we gemeente, projectontwikkelaar en investeerder samen, werven een groep particulieren voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap of investeren zelf in onderzoek en ontwikkeling.

Werkwijze

Ieder project start met de juiste vragen stellen en goed luisteren. We adviseren bij het opstellen van een realistische projectdefinitie, kostenberekening, planning en programma van eisen. Middels massastudies, schetsen, diagrammen en hoogwaardige renders brengen we projecten stap voor stap tot leven. Het ontwerpproces verloopt in duidelijk vooraf afgebakende fasen, dit geeft overzicht en een gestructureerd proces. We denken in scenario’s en ontwerpen verschillende varianten om inzicht te geven in de mogelijkheden en consequenties en toetsen hiermee of uitgangspunten nog actueel zijn.

wit

Integraal ontwerp

Al vroeg in het proces worden energetische duurzaamheid, circulair materiaalgebruik en ecologie meegenomen om te komen tot een comfortabel, gezond en toekomstbestendig ontwerp. Wij doen suggesties voor de samenwerkingspartners, verzorgen de aansturing en coördinatie van adviseurs en integreren specialistische kennis in het ontwerp.
Wij werken met geavanceerde 3D tekenprogrammatuur (Archicad BIM). Hierdoor is er vroegtijdig inzicht in de ruimtelijke kwaliteit en een gedetailleerd overzicht van oppervlaktes en hoeveelheden materialen. Mogelijke bouwkundige knelpunten komen tijdig in beeld. Dit stelt ons in staat om kosteneffectief te ontwerpen door gelijktijdig te rekenen en tekenen, gebruikmakend van actuele kennis over kosten, met een focus op efficiëntie en schaalvoordeel. We begeleiden de vergunningsprocedure en desgewenst de aanbesteding, kwaliteitstoezicht en directievoering tijdens de bouw.

Ervaring

Bokkers van der Veen Architecten is in 2012 opgericht door Tom Bokkers en Joep van der Veen. Beide partners zijn cum laude afgestudeerd aan de TU Delft in de architectuur met een sterke focus op stedenbouw. Beide partners hebben ervaring opgedaan bij gerenommeerde bureaus als Zandbelt&vandenBerg, Neutelings Riedijk Architecten en Klunder Architecten. Beide partners doceren regelmatig stedenbouw en architectuur aan de TU Delft en de Academie voor Bouwkunst te Tilburg en Rotterdam. Tom Bokkers is commissielid architectuur van de Beroepservaringsperiode (BEP) in het kader van de Wet op de architectentitel.

wit

Prijzen

Bokkers van der Veen is winnaar van een reeks prijsvragen op het snijpunt van landschap, stedenbouw en architectuur, waaronder:

  • Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit (2018, genomineerd)
  • Pak je Ruimte, CPO selectie Stampioenstraat Rotterdam (2015, winnaar)
  • Prijsvraag Silo van Tuijl (2015, shortlist)
  • Pak je Ruimte, CPO selectie de Ruyterstraat Rotterdam (2014, winnaar)
  • Stadsinitiatief Stadswaterpark Rotterdam (2013, longlist)
  • Prijsvraag Samen Bouwen (CPO) gemeente Amsterdam (2012, winnaar)
  • Jonge Architecten Prijs (2012, winnaar)
  • Prijsvraag Woonstad Prinses Margriet Flat (2012, tweede prijs)
  • Ymere NAi Prijsvraag (2011, winnaar)
  • Knopen van de Drechtsteden (2010, winnaar)

Team

Tom Bokkers

Architect - Partner
Tom Bokkers is in 2005 cum laude als architect aan de TU Delft afgestudeerd op een rechtbank in Amsterdam Osdorp met een sterke focus op de representatie van een democratisch instituut en de openbare ruimte. Na zijn studie werkte hij bij Zandbelt&vandenBerg en Klunder Architecten aan stedenbouwkundige, architectonische en multifunctionele woningbouw opgaven. Hij is sterk gericht op een integrale duurzaamheidsaanpak en kijkt vanuit verschillende perspectieven en schalen naar vraagstukken. Hij heeft de drive om te vernieuwen en kennis te delen met toekomstige generaties ontwerpers. In zijn vrije tijd houdt Tom van zeilen en heeft de ambitie om nog een keer de oceaan over te varen

Joep van der Veen

Architect - Partner
Joep van der Veen studeerde in 2007 cum laude af aan de TU Delft met een ontwerp van een schoolgebouw in Rotterdam en de aangrenzende publieke ruimte. Na zijn studie werkte hij als architect en projectleider voor o.a. Neutelings Riedijk Architecten aan grote publieke en culturele gebouwen. Hij is sterk gericht op innovatie, heldere concepten en contextuele samenhang. Maquette's en schetsen zijn zijn favoriete werkwijzen, die hij inzet voor ontwerpen met een stijlvolle en tijdloze signatuur. Hij heeft de ambitie om als bureau toonaangevend te zijn op het gebied van toekomstgerichte architectuur. Naast zijn werk vermaakt Joep zich graag sportief in de natuur en culinair in de keuken.

Anne van de Koppel-Hilgers

Architect
Anne is in 2015 afgestudeerd aan de TU Delft bij de studio complex projects. Ze is geïnteresseerd in projecten die een relatie aangaan met een plek en met mensen. De complexiteit en gelaagdheid van de context vormen daarom voor haar de basis van een ontwerp. Door mens en omgeving te verbinden ontstaat een verrijkte leefomgeving en levert architectuur een bijdrage aan de samenleving. Voor haar zijn compositie, tektoniek en aandacht voor het detail essentieel om tot goede architectuur te komen. In haar vrije tijd gaat Anne er graag op uit om nieuwe plaatsen te ontdekken, dichtbij en ver weg.

Jesper Bleker

Assistent ontwerper / BEP-kandidaat
Met een brede interesse in de gebouwde omgeving studeerde Jesper de afgelopen jaren Bouwkunde in Delft. In 2016 heeft hij zijn opleiding afgerond binnen de studio Heritage & Architecture. Zijn interesse ligt bij herbestemmingen, waarbij interventies in bestaande situaties op alle schaalniveaus resulteren in nieuw leven in bestaande gebouwen. Naast zijn werk houdt hij van tennis en leest hij graag.

Sefer Burhan

Bouwkundige / assistent ontwerper
Sefer is in juli 2016 als bouwkundige afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Na het afronden van zijn bachelor opleiding is hij vanaf september 2016 begonnen met zijn masteropleiding architectuur aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Hij vindt dat een ontwerp moet passen bij de mensen voor wie het gemaakt wordt én moet passen in zijn context. Gebouwen moeten niet als sculpturen worden benaderd, maar als plekken waar de beleving van de mens centraal staat. In zijn vrije tijd sport en leest hij graag.

Frank Koot

Bouwmanager
Frank werkt sinds 2016 met Bokkers van der Veen samen als bouw- en vastgoedmanager. Bij verschillende profit en non-profit organisaties heeft hij functies mogen vervullen als projectleider, directievoeder en toezichthouder, verantwoordelijk voor het managen en uitvoeren van nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten. Door zijn ervaring in zowel de utiliteits- als de woningbouw als de gezondheidszorg is hij een allround bouwkundige. Hij heeft oog voor details en is sterk in het managen van projectteams. In zijn vrije tijd is Frank graag bezig met hockey en koken.

Oud collega's

Kees de Visser, Melissa Vermeule, Michał Długajczyk, Marloes van der Pols, Lizzy van den Berg, Irene López Badenes, Lauren Boots, Benjamin Pijnappels, Balázs Némethi, Magdalena Džambo, Eri Terpsichori Latsi

Opdrachtgevers

We zijn trots op het vertrouwen dat onze opdrachtgevers in ons stellen, en werken iedere dag hard om de verwachtingen te overtreffen. In een constructieve dialoog met onze opdrachtgevers komen we voor ieder project tot een kwalitatief hoogstaand op maat gemaakt antwoord. Onderstaand een greep uit de partijen waar we voor mogen werken.

opdrachtgevers2