Prinses Margriet Staete

Locatie: Rotterdam
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Programma: 110 senioren appartementen
Oppervlakte: 15.000 m2

‘Prinses Margriet Staete’ staat voor betaalbare luxe. Uitganspunt van het ontwerp zijn gedifferentieerde appartementen, gevels en balkons. Hedendaags collectief wonen in een natuurlijk stadslandschap. Inspiratiebron voor de transformatie van de Prinses Margrietflat is het verzetssymbool de Margriet.

Rotterdam, de stad die het zwaarst getroffen werd in de tweede wereldoorlog, wordt gedomineerd door wederopbouwarchitectuur. De sobere uitstraling, de repetitie en de uniformiteit van deze architectuur passen niet bij de wensen van huidige bewoners. Bij de Prinses Margiet Staete wordt het verzetssymbool ingezet om tot een rijk gevelbeeld en een gevoel van luxe en verbondenheid te komen.

Wonen in een groot gebouw is meer dan wonen in je eigen appartement. De ervaring van entree, gemeenschappelijke ruimten en medebewoners bepalen in belangrijke mate het ‘thuisgevoel’ en de aantrekkelijkheid van het woonmilieu. Investeringen in de begane grond zijn noodzakelijk om een gevoel van veiligheid, betrokkenheid, hoogwaardig woonmilieu en verbinding met de omgeving te realiseren. Daartoe wordt een parkgang gerealiseerd onder de balkons, waar alle privé bergingen op uitkomen. De appartementen krijgt een grotere berging van hogere kwaliteit.

Juryoordeel: “In deze inzending blijkt het mogelijk om op alle vlakken verbetering te bereiken en toch dicht bij de oorspronkelijke situatie te blijven. (…) De toepassing van hout op de balkons versterkt de verblijfskwaliteit; de transparante schermen maken het mogelijk om in de luwte te zitten. Sterk is verder de flexibiliteit bij de toepassing van de verschillende balkontypen. Wat overheerst is het vertrouwen, dat de hoge kwaliteit bij uitwerking nog zal toenemen.”

Andere projecten