Carré Lofts

Opdrachtgever: Wonen op Enka CV
Opdrachtgever: AM
Programma: 45 grondgebonden woningen & starterswoningen
Partners: BAM Woningbouw
Jaar: 2016-2018

De Carrémuur is een van de 8 overgebleven monumentale onderdelen op het ENKA terrein in Ede.
De Carrémuur is geen rijksmonument, maar wel opgenomen in het Convenant dat is gesloten tussen de staatssecretaris van OC&W, gemeente Ede en de Grondbank Bennekomseweg. De muur biedt veel beperkingen, maar biedt tegelijkertijd ook kansen voor specifieke doelgroepen.

In de studie is rekening te houden met de verschillende kaderstellende documenten.
Deze zijn onder andere, maar niet beperkt tot
Beeldkwaliteitsplan, AWG architecten,
Bestemmingsplan ENKA terrein, gemeente Ede
Marktscan ENKA Ede, Measure Convenant
Landschapsontwerp van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten

De studie geeft een integrale visie en een eerste ruimtelijke verkenning op de te ontwikkelen Carrémuur.

Andere projecten