Ecohaven

Locatie: Dordrecht
Oppervlakte: 1500 ha.
Opdrachtgever: Stichting de Stad, Regio Drechtsteden
Programma: Gebiedsvisie en -strategie

Het plan voor 'Knopen van Drechtsteden' moet een aanzet vormen voor een lange termijn visie op de ontwikkeling van de Drechtsteden, en dienen als inspiratiebron en ijkpunt voor toekomstige plannenmakers. De visie op de ontwikkeling van de Oostpoort is gebaseerd op een analyse van de structuur en ontwikkeling van de Deltastad en de positie van de Drechtsteden daarin.

Ruimte voor de rivieren, de verwachte groei van steden versus krimp in de tussenruimte en de economische noodzaak voor de Drechtsteden om zich te richten op duurzame transport en logistiek, in het bijzonder de binnenvaart, leveren inhoudelijke uitgangspunten op voor een gebiedsontwikkeling.Klimaatverandering en kansen voor de binnenvaart worden verwerkt in een programma waarin duurzame watergebonden bedrijvigheid, recreatie en wonen worden gecombineerd binnen een gebied, waar ruimte is voor het opvangen van extreme waterstanden. De gefaseerd te ontwikkelen Ecohaven werkt met een gesloten grondbalans, waarbij de grond uit te ontgraven havens en kreken gebruikt wordt om de overige gronden op te hogen. Door het hanteren van spelregels voor bebouwing wordt de gewenste mix van functies, het duurzaam gebruik van daken, de kwaliteit van de plinten en de parkeerruimte veiliggesteld.

Juryoordeel: “De selectiecommissie waardeert de zorgvuldige analyse van de verschillende schaalniveaus en de heldere visie (Ecohaven) op een duurzame ontwikkeling van het gebied, zonder daarbij de bedrijfsfunctie en het belang van havengebieden opzij te schuiven. De stedenbouwkundige structuur is helder en biedt volop kansen voor een aantrekkelijk woonwerkgebied. De beleving van de rivier en de verbindingen met de binnenstad worden sterk verbeterd.”

Andere projecten