Rising in the East

Opdrachtgever: International New Town Institute
ISBN: 9789461056832
Onderwerp: Onderzoek

In opdracht van het INTI hebben we onderzoek gedaan naar 16 Aziatische Newtowns. Het onderzoek richt zich op het vergelijkbaar en inzichtelijk maken van de ruimtelijke kwaliteiten, verschillen en overeenkomsten en ontwikkelingen van de 16 New Towns. Hiervoor zijn 48 kaarten ontwikkeld op 3 verschillende schaalniveau’s:

  • Regionale schaal (1:250.000)
  • Schaal van het Masterplan (1:25.000-50.000)
  • Morfologische schaal (1:5000-1:10.000)

Rising in the East is een onderzoek naar Newtowns in Azie na 1990. Voor het International Newtown Institute zijn een serie kaarten gemaakt om het onderzoek visueel te ondersteunen.

Andere projecten