Oostpark

Locatie: Haarlem-Oost
Oppervlakte: 450 ha.
Programma: Recreatie & parken
Opdrachtgever: Gemeente Haarlem

De visie 'Kettingreactie' is een ruimtelijke- en processtrategie die is ontwikkeld om de waardepotentie van Haarlem-Oost maximaal te verzilveren. Project 'Oostpark' is een uitwerking van een onderdeel van dit plan. De wijken in Haarlem-Oost zijn ondergewaardeerd. Een slecht imago en sociaal-economische problemen zetten de leefbaarheid onder druk.

De gemeente Haarlem hebben we geadviseerd de afzonderlijke groene ruimten rondom Haarlem-Oost te positioneren als 1 groot doorlopend park: het Oostpark. Door het gebied zo te postioneren wordt het gebied herkenbaar en leesbaar voor bewoners, blijft de leefbaarheid van de woonwijken in het hart van het Oostpark gewaarborgd en kan geinvesteerd worden in de randen van het park, waar verdicht kan worden en nieuwe woonmilieu’s kunnen worden toegevoegd.

Het Oostpark wordt geprogrammeerd met nieuwe functies, toegankelijk gemaakt en verbonden met de wijken. Hierdoor ontstaat een robuust en gedifferentieerd park, wat voor iedereen wat te bieden heeft. Een nieuw netwerk van fietspaden, en wandelpaden vormt de basis voor de ontwikkeling van het park.

Een fietsrondje Oostpark duurt 1 uur en is een sequentie van meer dan 20 verschillende prachtige recreatieve- en fraaie parklandschappen.

Andere projecten