Parel van Jacobus

Locatie: Rotterdam
Oppervlakte: 150 m2

De opgave van de Jacobusstraat is representatief voor één van de grote actuele thema’s in Rotterdam en in heel Nederland: het opwaarderen van stadsvernieuwingsprojecten en het zoeken naar aansluiting tussen oude en nieuwe structuren in de stad. In opdracht van het Architectuur Instituut Rotterdam is Bokkers van der Veen uitgenodigd een onderzoek te starten naar de ontwikkeling van een woonhuis in een 3 meter brede steeg. Uitgangspunt voor deze woning was om binnen de breedte-beperkingen een ruime en lichte woning te realiseren. Inmiddels is het ontwikkelrecht verkregen voor deze locatie en zijn we in gesprek over de realisatie.

De woning is opgetild om op de begane grond ruimte te maken voor de doorgang naar de Jacobustuin. Het kavel is in verhouding veel langer dan breed. Om mooie ruimtes te creëren met goede verhoudingen is de woning opgebouwd uit split-level verdiepingen. Deze delen de woning in de lengte in tweeën met centraal het trappenhuis. In het dak zijn 3 daklichten aangebracht die het midden van de woning belichten en er op die manier voor zorgen dat ook in het midden van de woning een comfortabele woonsfeer ontstaat.

Een waardevolle toevoeging voor zowel de Jacobuslaan, als de Jacobustuin: De Parel van Jacobus.

Andere projecten