RTV Gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever: Fullhouse Vastgoed
Bruto Oppervlakte: 5.450 m2
Programma: Appartementen, hofwoningen, kantoren, cafe/hotel
Jaar: 2016-2018

In samenwerking met Fullhouse Vastgoed is eind 2016 een integrale gebiedsvisie voor het voormalig RTV complex ontwikkeld. De gebiedsvisie heeft de basis gelegd voor de acquisitie voor de objecten en opstallen vanhet voormalig Radio Rijnmond complex en een deel van het gemeentelijk monument Wester Paviljoen.

In de integrale gebiedsvisie is rekening gehouden met verschillende kaders en de wens om een uniek woonmilieu voor Rotterdam te realiseren. De nieuwe te maken woningen zijn georganiseerd rondom een kleinschalig hof en geschikt voor jonge gezinnen.

De sleutel van de ontwikkeling wordt gevormd door enkele bestaande opstallen met chirurgische precisie te slopen, om zo juist ruimte te maken voor nieuwbouw.
De verschillende gemeentelijke monumenten worden getransformeerd met hun eigen functies.

Andere projecten