Stadswaterpark

Locatie: Rotterdam
Oppervlakte: 2000 m2 drijvend stadspark
Partners: Dok010, Sezer voor diversiteit, Witteveen & Bos, Carenza, Jong Haventalent
Status: Stadsinitiatief

Rotterdam etaleert zichzelf als duurzame stad met initiatieven als het Rotterdam Climate Initiative. Met onze inzending voor het Stadsinitiatief, het “Stadswaterpark”, willen we aansluiten op deze gedachte. Met dit drijvende park bieden we ruimte aan de verschillende doelgroepen die Rotterdam rijk is, om zo een meerwaarde voor de stad te creëren.

Binnen de Stadsdriehoek ontbreken parken. Zeker in de directe omgeving van de binnenstad is (verblijfs)groen schaars. De grootste openbare plekken in de stadsdriehoek – het Stadswater, Delftsevaart, het Hang en Stokviswater - worden nu niet voldoende benut.

Het Stadswaterpark vult het vacuüm van de groene leegte in de binnenstad en benut het water dat nu aanwezig is, maar niet gebruikt wordt. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is om bewoners en ondernemers een stem en verantwoordelijkheid te geven in de ontwikkeling van het park. Zo ontstaat een park vóór en dóór Rotterdammers, een echt Stadswaterpark.

Andere projecten