Woonmilieu's

Voor de ontwikkeling van een regionale visie voor Haarlem Oost is een grondige analyse van woon- en werkmilieu’s binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) verricht. Uit deze analyse zijn conclusies getrokken op het gebied van regionale clustering en specialisatie.

De gebiedseigen kwaliteiten en positie van Haarlem Oost worden benadrukt en vergeleken met de lokale context alswel de gehele MRA.

Dit onderzoek zorgt voor aanknopingspunten voor de visievorming en gebiedsontwikkeling van dit stadsdeel.

Andere projecten